Integráció

Intézményünkben folyó integrációt segítő szakmai munkák:

Sajátos nevelésű gyerekekkel (SNI) gyógypedagógus, gyógytestnevelő és fejlesztő pedagógusok foglalkoznak.
Az integráció mellett külön fejlesztő órákban részesülnek.
A beilleszkedési, magatartási és tanulási (BTM) nehézségekkel küzdő gyerekekkel pszichopedagógus
és fejlesztő pedagógusok foglalkoznak heti 1 órában, csoportokban.
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóinkat integrált pedagógiai rendszerünk alapján tanórákon
és tanórán kívüli foglalkozásokon, programokon fejlesztjük.
A szülők háromhavonta értesítést kapnak gyermekük előrehaladásáról.